Ocena FMS™(ang. Functional Movement Screen)

Poza identyfikacją zaburzeń wzorców i asymetrii, pozwala natychmiast ustalić kryteria i kierunki działań korygujących, które przywracają prawidłową jakość wzorców ruchowych. Weryfikacją progresji poprawy jest wynik uzyskiwany w ocenie FMS™ prowadzonej przez trenera czy fizjoterapeutę.

Zalety wynikające z stosowania oceny i ćwiczeń korygujących FMS™

  • Poprawa stanu funkcjonalnego
  • Obniżenie ryzyka urazu/przeciążenia,
  • Identyfikacja słabych ogniw łańcucha kinematycznego,
  • Prosty i logiczny system ćwiczeń korekcyjnych
  • Indywidualizacja ćwiczeń korygujących
  • Rozróżnienie planowania treningu na poprawę jakości ruchu
  • Identyfikacja przyczyn i czynników urazów