Zakres usług w ramach umowy z NFZ - domowa

UWAGA, od 10.01.2022 r. wymagane jest e-skierowanie na fizjoterapię DOMOWĄ
E-skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Lekarz wystawia e-skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, Zespół Rehabilitacji domowej, kod 2146 Celem rejestracji skierowania należy podać numer PIN skierowania oraz PESEL (osobiście lub telefonicznie) Rejestracja musi nastapić w ciągu 30 dni od momentu wystawienia przez lekarza.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

Kinezyterapia

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
  • pionizacja,
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. Rodzaj oraz ilość zabiegów ustala fizjoterapeuta podczas pierwszej wizyty fizjoterapeutycznej) Pakiet zabiegów, przysługujących bezpłatnie podczas rehabilitacji, obejmuje oprócz badania diagnostycznego również: kinezyterapię, masaż, elektrolecznictwo.